კადრების გადამზადება

ბაზისური კურსი სოციალურ თერაპიაში
მოქმედებს 2001 წლიდან. სწავლების ხანგრძლივობა - 18 თვე.

კურსი შედგება თეორიული, მხატვრული და პრაქტიკული ნაწილებისგან - 

კურსის პრაქტიკული ნაწილი გულისხმობს:

  • სტუდენტების მუშაობას სოციალურ-თერაპიულ სახლოსნოებში,
  • მონაწილეობას სოციალური თერაპიის სახლის მხატვრულ და კულტურულ ღონისძიებებში.