ჩვენს შესახებ

კავშირი ადამიანებისთვის განსაკუთრებულ ზრუნვას რომ საჭიროებენ 1990 წელს დაარსდა.

 

 

ორგანიზაციის მისიაა საქართველოში სოციალური თერაპიის დანერგვა, რათა შესაძლებელი გახდეს განვითარების შეფერხების მქონე ზრდასრულთა განვითარება, ადამიანის ღირსების შესაბამისი ცხოვრება, სოციალური ინტეგრაცია, ერთობლივ ცხოვრებაში მათი  წვლილის აღქმა საზოგადოების მიერ.

 

მიზნები

სტრატეგია